Karate nigdy nie było formą agresji, dlatego postrzeganie karate jedynie jako umiejętność pokonania przeciwnika jest bardzo płytkie i naiwne. Karate to samodoskonalenie duchowe i fizyczne. Jedynie poprzez trening możemy rozpoznać własne słabości, zatem ćwicząc karate ćwiczymy własne ciało, przeprowadzamy jego zewnętrzny i wewnętrzny remont.

Karate ma wpływ na kształtowanie naszej psychiki, rozwija ją i wzmacnia, daje nam umiejętność innego postrzegania otaczającej nas rzeczywistość. Jesteśmy bardziej wyrozumiali dla innych. Karate jest jedną z form doskonalenia własnego charakteru, własnego ciała. Dlatego, stykając się ze sztuką karate, wstępujemy na drogę odkrywania własnych wartości, zalet, ideałów. Poprzez trening karate istotnie zmienia się nasza osobowość. Poznawanie i rozwijanie swoich możliwości psychofizycznych daje człowiekowi pewność siebie oraz wewnętrzne poczucie spokoju. Człowiek niepewny swoich zalet i wartości, ma tendencje do agresywnej reakcji. Trening karate kładzie nacisk na wyzbycie się negatywnych emocji. Najlepiej istotę Karate oddają słowa wielkiego mistrza Masutatsu Oyamy ,,Karate jest sztuką i filozofią walki i życia”.