KARATE DZIECI

Karate dla dzieci to głównie zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym. Na zajęciach rozwijamy siłę mięśni, ogólną kondycję fizyczną, rozwijamy umiejętności z zakresu koordynacji ruchowej, zwinności, gibkości, szybkości, refleksu, spostrzegawczości oraz koncentracji. U młodych adeptów Karate doskonalimy także wytrwałość, systematyczność, radzenie sobie z emocjami oraz samodyscyplinę. Poprzez trening karate rozładowujemy negatywne emocje, odkrywamy własne możliwości, uczymy się zdecydowania,  przełamujemy nieśmiałość i walczymy z  agresywnością .

Nauczanie karate to również poznawanie podstaw historii Karate Kyokushin oraz kultury i etyki japońskiej. Ćwiczenia i zabawy karate pozwalają na systematyczny fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Jednocześnie zajęcia te stanowią doskonałe uzupełnienie podstawowych i powszechnie stosowanych ćwiczeń gimnastycznych.

 Treningi prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną  i doświadczoną kadrę instruktorską i trenerską.

  1. Zajęcia dla grupy 5-8 lat to przede wszystkim trening ogólnorozwojowy z elementami technik karate. Prowadzony jest w formie gier i zabaw ruchowych zawierających ćwiczenia korekcyjne.
    Instruktorzy uczą dzieci podstawowych ćwiczeń gimnastycznych przewidzianych w programie nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Prowadzący zwracają uwagę na podnoszenie sprawności oraz na prawidłową postawę dziecka. Duży nacisk kładą na dyscyplinę i systematyczność - cechy , które pozwalają osiągać lepsze wyniki w innych dziedzinach życia (np.w szkole).
  2. Treningi dla dzieci w wieku 9-14 lat mają na celu rozwój wszystkich cech motorycznych, naukę technik karate, form kata oraz walki clickers (umiejętności ataku i obrony bez kontaktu z przeciwnikiem). Instruktorzy pracują nad poprawą koncentracji i samodyscypliny u młodzieży.
    Pomagają przezwyciężaniu lęków, stresów i zahamowań poprzez udział w egzaminach na stopnie szkoleniowe, obozach sportowych, a także starty w zawodach.