Andrzej Makowski - Prezes

Mariusz Cielepa - Vice-prezes

Eliasz Madej- skarbnik

Mirosław Krzyżaniak - członek zarządu

Andrzej Ciesielski- sekrzetarz

Tomasz Madej- członek zarządu

Łukasz Bazylewicz - członek zarządu