WPŁYW KARATE NA OSOBOWOŚC CZŁOWIEKA

Większość ludzi nie docenia wartości, jakie niesie za sobą sztuka karate i nie dostrzega, jak duże znaczenie ma dla człowieka. Karate jest jedną z form doskonalenia własnego charakteru, własnego ciała. Każdy człowiek wyznaje określone wartości, jeżeli sobie tego nie uświadamia, może to zrobić dzięki karate. Są to te wszystkie wartości , których w normalnym życiu nie jesteśmy w stanie w sobie wyzwolić, bowiem często nie wiemy o ich istnieniu. Po prostu brak nam siły, samozaparcia, a niekiedy poczucia własnej wartości. Dlatego stykając się z sztuką karate, wstępujemy na drogę odkrywania własnych wartości, zalet, ideałów . Nasza osobowość zmienia się w sposób istotny. Wtedy to my dyktujemy dobie warunki.

Karate ma wpływ na kształtowanie naszej psychiki, rozwija ją i umacnia w niej bardzo cenne elementy, daje nam umiejętność innego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Jesteśmy bardziej wyrozumiali dla innych. Pojmowanie karate jako umiejętności pokonywania przeciwnika czy nawet nauki bicia jest płytkie i naiwne. Człowiek, który znajdzie się w Dojo z tą myślą, bardzo szybko się rozczaruje. Potwierdza to stara zasada, że na sto osób najwyżej jedna dochodzi do 1. dana. Kto nie ma szacunku do karate, nigdy nie będzie dobrym karateką. Karate to nie tylko trening w Dojo , to sposób bycia innym od zwykłych ludzi - bardziej rozbudowanym wewnętrznie dzięki oparciu na pewnych zasadach i ideałach.

Każdy szanujący się karateka nie powinien pić alkoholu, palić papierosów czy zażywać narkotyków. Dzięki karate jego umysł będzie stawiał przed nim takie wymagania. Jego ciało będzie musiało to przyjąć dlatego, że dzięki treningom karate człowiek panuje nad ciałem, a nie ciało nad nim. Karate zmusza do ciągłego rozwoju; Masutatsu Oyama stwierdził, że ,,Karate jest filozofią i sztuką walki, jak długo się uczę, ciągle mi się wydaje, że nie potrafię poznać wszystkich tajników tej sztuki”. To słowa najwybitniejszego karateki minionego stulecia. Sam Oyama nie zgłębił jeszcze bogactwa tajników karate.