02.10.2020r.
Kartę należy pobrać, wydrukować, uzupełnić, wpisać daty egzaminów odpowiednio w rubryki. 
Uzupełnioną i podpisaną kartę wraz ze zdjęciem legitymacyjnym należy dostarczyć do sensei.
Legitymacja klubowa jest obowiązkowa dla wszystkich członków ZKS Karate, jest jednym z wymogów podejścia do egzaminu na wyższe stopnie.

Karta Członkowska  Zielonogórskiego Klubu Sportowego Karate ---->>>>> POBIERZ PDF.