Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie


Uczniowski Klub Sportowy w Nietkowie

Uczniowski Klub Sportowy w Nietkowie jest organizacją pozarządową nie prowadzącą działalności gospodarczej. Klub działa na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem. Celem działalności Klubu jest planowanie i organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły. Klub realizuje swoje cele poprzez angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Klub uczestniczy w imprezach sportowych organizowanych na terenie Gminy Czerwieńsk oraz poza Gminą, organizuje zajęcia sportowe w celu wszechstronnego rozwoju, oraz promocji zdrowia uczniów. Klub organizuje różne formy zawodnictwa dla uczniów szkoły. W klubie działają sekcje: piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, karate oraz zajęcia taneczne i zajęcia SKS.

W roku 2014 uczestniczyliśmy w Mistrzostwach Gminy w Piłkę Nożną, w którym zdobyliśmy II miejsce, w Piłkę Koszykową zdobywając I miejsce, w Piłkę Ręczną - I miejsce oraz Tenisa Stołowego- I miejsce. Uczestniczyliśmy w zawodach ośrodkowych w Piłkę koszykową- III miejsce, oraz w Mistrzostwach Powiatu w Piłkę Ręczną- II miejsce. Uczestniczyliśmy w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Przylepie wygrywając cały turniej. Jako UKS byliśmy organizatorami Gminnego Turnieju w Tenisa Stołowego oraz szkolnego rajdu rowerowego, uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji "Cała Polska Biega" oraz akcji Szkoła w Ruchu.