Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie


Obszar nr 1. - Zajęcia Edykacyjne

Uczniowie naszej szkoły aktywnie i chętnie uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego w ramach podstawy programowej. Urozmaicone lekcje dowodzą, że lekcja w-fu może być wiele ciekawsza i bardziej atrakcyjna poprzez wprowadzenie różnego rodzaju sprzętu i nowych ćwiczeń.


Zadanie 1- Ćwiczenia koordynacyjne z piłki nożnej.

Obszar nr 1 obejmuje lekcję wychowania fizycznego, w której zastosowano różnorodne ćwiczenia z zakresu koordynacji w piłce nożnej. Uczniowie mogli wykazać się współpracą z partnerem w różnych ćwiczeniach w formie stacji-obwodu. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem wśród uczniów.

 

 

 

 

 

 

Scenariusz Zajęć z "Ćwiczenia Koordynacyjne z Piłki Nożnej"


Zadanie 2 - Sprawnościowy tor przeszkód

Przykład lekcji wychowania fizycznego w formie toru przeszkód. Uczniowie wykazywali się dużą sprawnością i zwinnością, a lekcja wychowania fizycznego przebiegała niezmiernie szybko ze względu na urozmaicone przeszkody.

 

 

 

 

 


Scenariusz Zajęć - "Sprawnościowy Tor Przeszkód"

Filmik z zajęć
Tor przeszkód klasa V
Tor przeszkód klasa III
Tor przeszkód klasa IV