12.01.2019r.
Rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych:
-dzieci rocznik 2012 i młodsi \kata-open, grapling-2 kategorie KM \z klęku\, walka bez kontaktowa -open\
-dzieci rocznik 2010 i 2011 \ kata- oppen , grapling- 3 kategorie 2xM,1xK\ z klęku\, walka bez kontaktowa -open\
-dzieci rocznik 2009 i 2008 \ kata- open, grapling-4 kategorie 2xM,2xK\ ze stójki\, walka lekki kontakt- 4 kategorie 2xK,2xM\
-kadet rocznik 2007 i 2006 \kata- oppen, graplling-4 kategorie 2xK,2xM\ ze stójki\, walka semi kontakt-4 kategorie2xK,2Xm

Warunkiem rozegrania konkurencji i kategorii jest udział min3 osób
Godzina 10.00 –konkurencja kata
Godzina 10.30.-konkurencja walk bezkontaktowych
Godzina 11.00- konkurencja grappling
Godzina 12.00- konkurencja kumite lekkiego i semi kontaktu
Opłata startowa 5 zł przed turniejem